USB Card Reader

Čitač kartice „USB CARD READER“ razvijen je sa svrhom čitanja posebno oblikovanog memory sticka izgleda kreditne kartice. Takav memory stick napravljen je i razvijen od strane tvrtke Walltex Inc. iz Izraela.

Za razliku od ostalih čitača kartice na ovom „USB CARD READER“-u su morali biti zadovoljeni posebni zahtjevi – mehanički i sofverski:

  • Mehanički (bez obzira kako se kartica ubacuje, ona uvijek mora imati kontakt, te posebno velika mehanička izdržljivost-tipkovnica prema korisniku mora biti izuzetno robusna), tako
  • Softverski (moguce povezivanje na internet putem mini usb konektora, izuzetno sposoban hardware da može čitati takvu karticu velike memorije – do 64GB, te memoriranje svih transakcija sa tom karticom)

Ovakav čitač kartice omogućuje korištenje svih prednosti koju ovaj specijalan memory stick ima, a to su:

  1. Plaćanje računa putem ovog memory sticka
  2. Provedba marketinških akcija (plaćanje dodatnih pića u slučaju određene potrošnje)
  3. ID korisnika u slučaju sigurnosnih pitanja

Više o memory sticku u obliku kreditne kartice može se naći na : www.walletex. com