Servis accu punjač

PROBLEM
Uređaj je bio vidljivo pregoren. Njegov glavni mikrokontroler i više okolnih elemenata imali su potpuno crno i pregoreno kućište

RJEŠENJE
Uređaj je bio pod opterećenjem da mora puniti potpuno prazne akumulatore. Kako je to za svaki charger vrlo težak zadatak, a komponente samog uređaja su već bile prilično stare (više od 3 godine), pojedini kondenzatori su bili u kratkom spoju. Tako su izazvali velike struje koje su spalile električne vodove na samoj štampanoj pločici, kao i prije navedene elemente

TESTIRANJE SERVISIRANOG UREĐAJA

ŠTO PRIKAZUJE VIDEO
Video prikazuje prvo probno testiranje punjača nakon servisa. Kao što je vidljivo, uređaj radi odlično, puni napola prazne, stare akumulatore. Kod testiranja je važno da punjač ima što teži zadatak punjenja, zato su postavljeni stari akumulatori na punjenje).