Servis alarma za požar JEU211A

PROBLEM:
Alarm za požar JEU211A je od izuzetne važnosti za sigurnost ljudi u slučaju požara u velikim zgradama i njegov servis je bio pravi izazov za našu tvrtku. Prije servisa uređaja, pritiskom na alarmnu tipku nije se aktiviralo alarmno svjetlo, nije se mogao čuti nikakav glas (operater vodi ljude glasovnim instrukcijama kroz zgradu u slučaju požara), te je bilo onemogućeno bilo kakvo rukovanje ovim uređajem.

RJEŠENJE:
Na samom uređaju JEU211A, jedan pomoćni chip za regulaciju glasnoće (volume) je bio pregoren, a dioda za alarmno svjetlo (Alarm) je bila spaljena. Sve se to dogodilo zbog probijenog chipa za napajanje od 5V (78L05) koji je vjerojatno zbog loše kvalitete doživio proboj izlaznog napona na masu.

TESTIRANJE SERVISIRANOG UREĐAJA

ŠTO PRIKAZUJE VIDEO:
Video prikazuje testiranje uređaja nakon servisa – čuju se instrukcije govornika i svijetli alarmno svjetlo – dakle vidljivo je da uređaj radi ispravno.